Veřejná vyhláška - Oznámení - veřejné projednávání návrhu Změny č.3 ÚP Velký Valtinov