Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022, Závěrečný účet obce za rok 2022 - návrh