Usnesení OZ č. 3/2022, Rozpočtové opatření č.3/2022, Rozpočet obce na rok 2023