Usnesení OZ č. 7/2021, Rozpočtové opatření č. 3/2021