Usnesení OZ č. 4 2021, Rozpočtové opatření č. 2 2021