Usnesení OZ č.1 2021, Oznámení č. 1/2021 - záměr prodeje pozemku