Závěrečný účet obce Velký Valtinov 2019 - návrh, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019