Usnesení vlády - zákaz pohybu bez ochrany dýchacích cest

Usnesení vlády -zákaz pohybu bez roušky.pdf

platnost od 19.3.2020 od 00,00 hod

vyvěšeno dne 18.3.2020

<<< zpátky