Usnesení OZ č. 5 2019 a Rozpočtové opatření č. 2 2019