Závěrečný účet obce 2017Do listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu - budova úřadu čp.46, 1. patro, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.

Schváleno zastupitelstvem obce dne 23.5.2018

Vyvěšeno dne 23.5.2018

<<< zpátky