Záměr prodeje

Záměr prodeje p.č. 1278/2 - trvalý travní porost - 7 m2.

Vyvěšeno dne 6.9.2017

<<< zpátky