Závěrečný účet obce 2016-schválený

Závěrečnýúčet2016.pdf
Zprávazkontrolyhospodaření2016.pdf

Vyvěšeno dne 29.6.2017

Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři obecního úřadu - 1.patro budovy čp.46,
a to vždy v úředních hodinách.

<<< zpátky